HDI

کاربرد در صنایع: رنگ /

جهت رنگهای پلی اورتان و ترکیب با اکریلیکهای دو جزیی مورد استفاده قرار میگرد