بازدید رییس کمیسیون اصل نود از کارخانجات گروه صنعتی مکرر

بازدید رئیس کمسیون اصل نود از کارخانه مکرر

بازدید رییس کمیسیون اصل نود از کارخانجات گروه صنعتی مکرر

به مناسبت روز ملی صنعت و معدن دکتر داود محمدی نماینده مردم قزوین، آبیک، البرز و رییس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی  و هیات همراه از گروه صنعتی مکرر بازدید نموده و مشکلات این واحد تولیدی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت 

به اشتراک بگذارید