مرطوب کننده‌ها

مرطوب کننده‌ها

مرطوب کننده‌ها به پوشش‌های محلول در آب اضافه می‌شوند تا رطوبت سطح را افزایش دهند. افزایش رطوبت موجب بهبود سازگاری  با پیگمنت ها و سایر کامپاندها می‌شود. در عین حال مرطوب کننده‌ها احتمالا روی ثبات، درخشش، مقاومت در برابر سایش و خواص فومی پوشش‌ها تاثیر دارند.

رنگ‌های رقیق شده، سیستم‌های بسیار پیچیده‌ای دارند. انتخاب درست مرطوب کننده به منظور تولید فرمول یک پوشش پایدار و دارای بازدهی بالا، می‌تواند یک چالش فنی برای فرمول نویسان باشد. علی‌الخصوص وقتی که موارد خاصی از پایداری مانند VOC/SVOC پایین و یا مسائل محیط زیستی مد نظر باشد.

به اشتراک بگذارید