APM 4L

کاربرد در صنایع: رنگ / پلاستیک / کفپوش /

"پیگمنت های ورقه ای- Leafing به علت کشش سطحی بالا پیگمنت های ورقه ای در بستر مرطوب نمی گردد و خاصیت ترشوندگی خود را از دست می دهند در نتیجه به حالت معلق بر روی سطح قرار میگیرد. این امر تابع نوع روان کننده مورد استفاده است که معمولا استئاریک ها این خاصیت را بوجود می آورند. در این نوع پیگمنت ها بازتاب نور قوی تر است و در پوشش های ساختمانی و صنعتی بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد."