استخدام در گروه صنعتی مکرر برای 12 ردیف شغلی

استخدام مالی مکرر

استخدام در گروه صنعتی مکرر برای 12 ردیف شغلی

استخدام در واحد مالی گروه صنعتی مکرر

واحد مالی گروه صنعتی مکرر در نظر دارد جهت تکمیل کادر واحد مالی خود اقدام به استخدام در 12 ردیف شغلی ذیل نماید. از واجدین شرایط درخواست می‌گردد رزومه خود را به آدرس hr@mokarrar.com ایمیل نمایند.

1- مدیر امورمالی (خانم / آقا )

 • حداقل کارشناسی ارشد حسابداری /  مدیریت مالی
 • حداقل 7 سال تجربه مدیریت مالی در شرکتهای معتبر و بزرگ (با قابلیت استعلام)
 • ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه از 8 تا 17 و پنچشنبه ها از 8 صبح تا 13
 • محدوده سنی ایده آل: 35 – 40
توانایی ها
 • مدیریت عملیات تامین مالی و ارائه بهترین سبد جهت امورات اجرایی شرکت و گروه
 • نظارت بر اجرای سیستم های حسابداری مالی کلیه فعالیتها و گزارشهای مربوط به پرداختها ، مالیات ، مالیات بر ارزش افزوده و بیمه تأمین اجتماعی
 • مدیریت و کنترل مالی و برنامه ریزی برای مدیریت عملکرد پروژه ها و ارائه مشاوره به معاونت
 • نظارت و مدیریت عملیات مالی تجاری، روندها، هزینه ها، درآمدها، سود، تعهدات– مدیریت بهای تمام شده و قیمت گذاری مواد اولیه و محصولات
 • تهیه ومدیریت گزارش داشبورد ماهانه به مدیریت ارشد – نگهداری و توسعه سیستم های مالی منطبق با فعالیتها
 • نظارت برحسن فعالیت پرسنل مالی منطبق با شرح وظایف مصوب
 • بهبود سیستم ها و رویه ها و شروع اقدامات اصلاحی – نظارت بر حسن اجرای آیین نامه و دستورالعمل های مصوب شده
 • کنترل و مدیریت انبارگردانی و اموال گردانی دوره ای و سالانه و پاسخگویی به حسابرس د اخلی و خارجی
 • تهیه صورتهای مالی ماهانه ، دوره ای و سالانه در تاریخ مقرر
 • مدیریت تهیه بودجه سالانه و ارائه گزارشات مربوطه ماهانه همراه با تحلیل انحرافات
الزامات
 • مسلط بر استانداردهای حسابداری بین المللی IFRS ، حسابداری و حسابرسی 
 • مسلط به قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی و بورس و قانون تجارت
 • دارای مهارت های ارتباطی قوی ، صادق و سخت کوش – مهارت های تفکر خلاق و انتقادی
 • تسلط کامل به  نرم افزارهای حسابداری نمادایران و راهکاران و همکاران سیستم
 • تسلط کامل به مفاهیم بانکی ، ارزی و واردات و صادرات و مبادلات مناطق آزاد تجاری
 • تسلط کامل به  MS Office ، Outlook  و به ویژه اکسل

2- مدیر اموراقتصادی و سرمایه گذاری (خانم / آقا)

 • دکتری اقتصاد یا مدیریت مالی
 • حداقل 7 سال سابقه کاری در هلدینگ ها و شرکت های معتبر (قابل استعلام و تایید)
 • ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه از 8 تا 17 و پنچشنبه ها از 8 صبح تا 13
 • محدوده سنی ایده آل: 35 – 40
توانایی ها
 • توانایی تهیه و بررسی طرح های سرمایه گذاری و اقتصادی
 • توانایی تهیه برنامه بودجه سرمایه گذاری و تامین مالی- توانایی تهیه سبدهای متنوع سرمایه گذاری در بازارهای متفاوت
 • توانایی تهیه BP و FS  همراه با مدیریت طرح ها تحت قابل بودجه بندی و ارائه تحلیل های مرتبط
 • مسلط به تجزیه و تحلیل بازارهای بین المللی منطقه آسیا و ارائه راهکارهای سرمایه گذاری
 • توانایی طراحی و ایجاد فرایندهای تامین مالی و سرمایه گذاری و استقرار آنها
 • تهیه و ارائه گزارشات مدیریتی مربوطه- طراحی مدل های مالی و تامین مالی جدید
الزامات
 • مسلط به قوانین بورس، قوانین بانکی و ارزی کشور و بازارهای مالی و اقتصادی منطقه آسیا
 • مسلط به قانون تجارت و قوانین سازمان امور تامین اجتماعی و مالیاتی
 • مسلط کامل به نرم افزارهای تخصصی Comfar، Eviews  و مرتبط
 • دارای مهارت های ارتباطی قوی ، صادق و سخت کوش – مهارت های تفکر خلاق و انتقادی
 • مسلط به مفاهیم واردات و صادرات و مبادلات در مناطق آزاد تجاری
 • مسلط به  MS Office ، Outlook  و به ویژه اکسل

3- سرپرست خزانه داری و اعتبارات (خانم / آقا)

 • کارشناسی ارشد /کارشناسی حسابداری ، اقتصاد و مدیریت مالی / مدیریت بازرگانی
 • حداقل 5 سال سابقه کاری در شرکت های معتبر (قابل استعلام و تایید)
 • ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه از 8 تا 17 و پنچشنبه ها از 8 صبح تا 13
 • محدوده سنی ایده آل : 30 – 38
توانایی ها
 • توانایی مدیریت واحد خزانه داری و گردش کار اسناد – مدیریت پرسنل تیم خزانه داری- ثبت و بررسی تمام اسناد خزانه داری – پاسخگویی به کلیه امور مربوط به خزانه داری و اعتبارات – کنترل تمام خروجی های منطبق با آیین نامه ها و فرایندهای مصوب و قانونی
 • توانایی ایجاد ارتباطات با بانکها و ارتقای سطح اعتبار شرکت های گروه – مدیریت صدور و تمدید ضمانت نامه های شرکت – مدیریت و کنترل تسهیلات بانکی و رسیدگی به اقساط- انجام کلیه عملیات بانکی از جمله حواله ها ، صدور چک ، مراجعه به بانک ها و پیگیری های لازم
 • تهیه گزارش های جریان نقدی و اعتبارات به صورت روزانه و مدیریت گزارش های داخلی و خارجی – تهیه و بررسی صورت مغایرت بانکی –تهیه صورت تطبیق ماهانه با صرافی های خارجی  
 • همکاری برای تهیه صورتهای مالی و همکاری با حسابرسان داخلی و خارجی
 • تهیه بودجه نقدینگی و ارائه رهکار برای مدیریت آن همراه با ارائه گزارشات ماهانه
 • تهیه و بررسی گزارش های مدیریتی روزانه و ماهانه
الزامات
 • مسلط به مفاهیم بانکی ، ارزی و واردات و صادرات و اعتبارات
 • مسلط بر استانداردهای حسابداری بین المللی IFRS ، حسابداری و حسابرسی 
 • تسلط نسبی به قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی و بورس و قانون تجارت
 • دارای مهارت های ارتباطی قوی ، صادق و سخت کوش – مهارت های تفکر خلاق و انتقادی
 • تسلط کامل به  نرم افزارهای حسابداری نمادایران و راهکاران و همکاران سیستم
 • تسلط کامل به  MS Office ، Outlook  و به ویژه اکسل

4- سرپرست حسابداری مالی (خانم /آقا)

 • کارشناسی ارشد / کارشناسی حسابداری ، مدیریت مالی
 • حداقل 5 سال سابقه کاری در شرکت های معتبر (قابل استعلام و تایید)
 • ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه از 8 تا 17 و پنچشنبه ها از 8 صبح تا 13
 • محدوده سنی ایده آل : 30 – 38
توانایی ها
 • نظارت بر صدور اسناد حسابداری و کنترل گردش حسابها – کنترل و اطمینان از انطباق شرکت با کلیه الزامات قانونی و حرفه ای در زمینه حسابداری و مالی و استاندارهای حسابداری -– نظارت و مدیریت بر آرشیو امورمالی – بررسی و تهیه صورت تطبیق با طرف حسابهای شرکت -کنترل مانده حسابهای دفاتر شرکت – تهیه و صدور سند پایلوت ماهانه در سیستم حسابداری مالی –
 • همکاری در تهیه بودجه سالانه و ارائه گزارشات ماهانه
 • مدیریت و نظارت بر پرسنل مالی طبق شرح وظایف مصوب
 • برنامه ریزی و اجرای انبارگردانی و اموال گردانی در پایان دوره های مالی
 • تهیه گزارشات مدیریتی و همکاری با حسابرسان داخلی و خارجی
 • نظارت بر بسته شدن ماهانه حساب ها و تهیه صورت های مالی ماهانه و دوره ای

الزامات

 • تسلط نسبی به مفاهیم بانکی ، ارزی و واردات و صادرات و اعتبارات
 • مسلط بر استانداردهای حسابداری بین المللی IFRS ، حسابداری و حسابرسی 
 • تسلط نسبی به قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی و بورس و قانون تجارت
 • دارای مهارت های ارتباطی قوی ، صادق و سخت کوش – مهارت های تفکر خلاق و انتقادی
 • تسلط کامل به  نرم افزارهای حسابداری نمادایران و راهکاران و همکاران سیستم
 • تسلط کامل به  MS Office ، Outlook  و به ویژه اکسل

5- سرپرست حسابداری مدیریت (خانم /آقا)

 • کارشناسی ارشد /کارشناسی حسابداری ، مدیریت مالی
 • حداقل 5 سال سابقه کاری در شرکت های معتبر (قابل استعلام و تایید)
 • ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه از 8 تا 17 و پنچشنبه ها از 8 صبح تا 13
 • محدوده سنی ایده آل : 30 – 38
توانایی ها
 • مسئولیت تهیه گزارشات ماهانه و دوره ای عملکرد شرکت های گروه طبق نمونه
 • مسئولیت تهیه بودجه سالانه (عملیاتی و سرمایه گذاری و تامین مالی) و مدیریت فرایند آن 
 • مسئولیت تهیه گزارشات پایلوت ماهانه ، دوره ای و سالانه و انطباق با بودجه مصوب
 • کنترل فرایندهای مالی شرکتهای گروه- کنترل و نظارت بر تهیه اظهارنامه های قانونی و مالیاتی
 • تهیه گزارشات آنالیز طرح های سرمایه گذاری و تامین مالی و ارائه تجزیه وتحلیل مرتبط
الزامات
 • تسلط نسبی به مفاهیم بانکی ، ارزی و واردات و صادرات و اعتبارات
 • مسلط بر استانداردهای حسابداری بین المللی IFRS ، حسابداری و حسابرسی  و مسلط به تمامی مفاهیم حسابداری مدیریت
 • تسلط نسبی به قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی و بورس و قانون تجارت
 • دارای مهارت های ارتباطی قوی ، صادق و سخت کوش – مهارت های تفکر خلاق و انتقادی
 • تسلط کامل به  نرم افزارهای حسابداری نمادایران و راهکاران و همکاران سیستم
 • تسلط کامل به  MS Office ، Outlook  و به ویژه اکسل و Comfar

6- کنترلر و ممیز اسناد (خانم /آقا)

 • حداقل کارشناسی ارشد حسابداری /  مدیریت مالی
 • حداقل 5 سال تجربه مدیریت مالی در شرکتهای معتبر و بزرگ (با قابلیت استعلام)
 • ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه از 8 تا 17 و پنچشنبه ها از 8 صبح تا 13
 • محدوده سنی ایده آل: 30 – 38
توانایی ها
 • مسئولیت کنترل و بررسی اسناد ارسال شده به مالی و اطمینان نسبی از کفایت مستندات طبق فرایند و دستورالعمل های مصوب
 • مسئولیت کنترل و رعایت کفایت مستندات حسابداری با اسناد صادر شده
 • مسئولیت رعایت آیین نامه های و دستورالعمل های کنترل های داخلی مصوب شده
 • کنترل فرایندهای مالی شرکتهای گروه و همکاری در تهیه اظهارنامه های قانونی شرکت
 • مسئولیت تهیه گزارشات پایلوت روزانه ، ماهانه ، دوره ای و سالانه
الزامات
 • تسلط نسبی به مفاهیم بانکی ، ارزی و واردات و صادرات و اعتبارات
 • تسلط بر استانداردهای حسابداری بین المللی IFRS ، حسابداری و حسابرسی 
 • تسلط نسبی به قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی و بورس و قانون تجارت
 • دارای مهارت های ارتباطی قوی ، صادق و سخت کوش – مهارت های تفکر خلاق و انتقادی
 • تسلط کامل به  نرم افزارهای حسابداری نمادایران و راهکاران و همکاران سیستم
 • تسلط کامل به  MS Office ، Outlook  و به ویژه اکسل

7- کارشناس ارشد حسابداری صنعتی (خانم /آقا)

 • حداقل کارشناسی ارشد حسابداری /  مدیریت مالی
 • حداقل 3 سال تجربه مدیریت مالی در شرکتهای معتبر و بزرگ (با قابلیت استعلام)
 • ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه از 8 تا 17 و پنچشنبه ها از 8 صبح تا 13
 • محدوده سنی ایده آل: 25 – 35
توانایی ها
 • مسئول انجام صدور و ثبت تمام اسناد انبار و گردش انبار ها و کنترل های مربوطه
 • مسئول انجام فرایند ریالی اسناد انبار و گردش آنها و پیگیری های مربوطه
 • مسئول رعایت آیین نامه های و دستورالعمل های کنترل های داخلی مصوب شده
 • مسئول ثبت و پایش سامانه های مرتبط با انبار ها و خرید وفروش و تهیه قیمت تمام شده مواد اولیه و محصولات  
 • مسئولیت تهیه گزارشات پایلوت روزانه ، ماهانه ، دوره ای و سالانه
 • همکاری در انجام انبار گردانی و اموال گردانی پایان سال و همکاری با حسابرسان داخلی شرکت
الزامات
 • تسلط نسبی به مفاهیم بانکی ، ارزی و واردات و صادرات و اعتبارات
 • مسلط بر استانداردهای حسابداری بین المللی IFRS ، حسابداری صنعتی و روش های بهایابی   
 • تسلط نسبی به قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی و بورس و قانون تجارت
 • دارای مهارت های ارتباطی قوی ، صادق و سخت کوش – مهارت های تفکر خلاق و انتقادی
 • تسلط کامل به  نرم افزارهای حسابداری نمادایران و راهکاران و همکاران سیستم
 • تسلط کامل به  MS Office ، Outlook  و به ویژه اکسل
 • 8- کارشناس بودجه وگزارشات (خانم /آقا)
 • کارشناسی ارشد /کارشناسی حسابداری ، مدیریت مالی
 • حداقل 3 سال سابقه کاری در شرکت های معتبر (قابل استعلام و تایید)
 • ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه از 8 تا 17 و پنچشنبه ها از 8 صبح تا 13
 • محدوده سنی ایده آل : 25 – 30

8- کارشناس بودجه وگزارشات (خانم /آقا)

توانایی ها
 • مسئول تهیه گزارشات اولیه ماهانه و دوره ای عملکرد شرکت های گروه
 • مسئولیت تهیه بودجه اولیه سالانه (عملیاتی و سرمایه گذاری و تامین مالی ) و مدیریت آن 
 • مسئولیت تهیه گزارشات اولیه پایلوت ماهانه ، دوره ای و سالانه و انطباق با بودجه مصوب
 • اجرای فرایندهای مالی شرکتهای گروه- کنترل و نظارت بر تهیه اظهارنامه های قانونی و مالیاتی
 • تهیه اولیه گزارشات آنالیز طرح های سرمایه گذاری و تامین مالی
الزامات
 • تسلط نسبی به مفاهیم بانکی ، ارزی و واردات و صادرات و اعتبارات
 • مسلط بر استانداردهای حسابداری بین المللی IFRS ، حسابداری و مسلط به مفاهیم حسابداری مدیریت
 • تسلط نسبی به قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی و بورس و قانون تجارت
 • دارای مهارت های ارتباطی قوی ، صادق و سخت کوش – مهارت های تفکر خلاق و انتقادی
 • تسلط کامل به  نرم افزارهای حسابداری نمادایران و راهکاران و همکاران سیستم
 • تسلط کامل به  MS Office ، Outlook  و به ویژه اکسل و Comfar

9- کارشناس اموراقتصادی و سرمایه گذاری (خانم /آقا)

 • کارشناسی / کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و اقتصاد و مهندسی مالی
 • حداقل 3 سال سابقه کاری در هلدینگ ها و شرکت های معتبر (قابل استعلام و تایید)
 • ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه از 8 تا 17 و پنچشنبه ها از 8 صبح تا 13
 • محدوده سنی ایده آل: 30 – 35
توانایی ها
 • تهیه و بررسی طرح های سرمایه گذاری و اقتصادی
 • تهیه برنامه بودجه سرمایه گذاری و تامین مالی- توانایی تهیه سبدهای متنوع سرمایه گذاری در بازارهای متفاوت
 • تهیه BP و FS  همراه با مدیریت طرح ها تحت قابل بودجه بندی و ارائه تحلیل های اولیه مرتبط
 • تهیه مطالعات تحلیل بازارهای بین المللی منطقه آسیا و ارائه راهکارهای سرمایه گذاری
 • تهیه طراحی و ایجاد فرایندهای تامین مالی و سرمایه گذاری و استقرار آنها
 • تهیه و ارائه گزارشات مدیریتی مربوطه- طراحی اولیه مدل های مالی و تامین مالی جدید
الزامات
 • تسلط نسبی به قوانین بورس، قوانین بانکی و ارزی کشور و بازارهای مالی و اقتصادی منطقه آسیا
 • تسلط نسبی به قانون تجارت و قوانین سازمان امور تامین اجتماعی و مالیاتی
 • تسلط نسبی کامل به نرم افزارهای تخصصی Comfar، Eviews  و مرتبط
 • دارای مهارت های ارتباطی قوی ، صادق و سخت کوش – مهارت های تفکر خلاق و انتقادی
 • تسلط نسبی کامل به مفاهیم واردات و صادرات و مبادلات در مناطق آزاد تجاری
 • تسلط کامل به  MS Office ، Outlook  و به ویژه اکسل

10- حسابدار کارخانه و جمعدار اموال (آقا – قزوین)

 • کارشناسی حسابداری یا مدیریت مالی
 • حداقل 3 سال سابقه کاری در شرکت های معتبر (قابل استعلام و تایید)
 • ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه از 8 تا 17 و پنچشنبه ها از 8 صبح تا 13
 • محل کار شهرک صنعتی لیا – قزوین
 • محدوده سنی ایده آل : 30 – 35
توانایی ها
 • مسئولیت پیگری های مربوط به امورمالی کارخانه با هماهنگی امورمالی دفتر مرکزی
 • مسئولیت تهیه صورت خلاصه های تنخواه گردان و کنترل هزینه های کارخانه طبق آیین نامه های مصوب
 • مسئولیت جمعدار اموال کارخانه و مدیریت آنها منطبق با دفاتر مالی شرکت و پایش دوره ای اموال طبق برنامه مصوب شده
 • مسئولیت کنترل و مدیریت امورات مالی تمامی پروژه های کارخانه و ارائه گزارشات ماهانه و دوره ای از عملکرد آنها
 • مسئولیت مدیریت منابع و نقدینگی کارخانه و برنامه ریزی منطبق با آیین نامه های مصوب شده
 • کمک در اجرای انبارگردانی و اموال گردانی در پایان دوره های مالی
 • تهیه گزارشات مدیریتی و همکاری با حسابرسان داخلی و خارجی
الزامات
 • تسلط نسبی به مفاهیم بانکی ، ارزی و واردات و صادرات و اعتبارات
 • تسلط نسبی بر استانداردهای حسابداری بین المللی IFRS ، حسابداری و حسابرسی 
 • تسلط نسبی به قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی و بورس و قانون تجارت
 • دارای مهارت های ارتباطی قوی ، صادق و سخت کوش
 • تسلط کامل به  نرم افزارهای حسابداری نمادایران و راهکاران و همکاران سیستم
 • تسلط کامل به  MS Office ، Outlook  و به ویژه اکسل

11- کارشناس مالی (خانم / آقا)

 • کارشناسی ارشد / کارشناسی حسابداری ، مدیریت مالی
 • حداقل 3 سال سابقه کاری در شرکت های معتبر (قابل استعلام و تایید)
 • ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه از 8 تا 17 و پنچشنبه ها از 8 صبح تا 13
 • محدوده سنی ایده آل : 25 – 35
توانایی ها
 • صدور اسناد حسابداری و کنترل گردش حسابها – کنترل و اطمینان از انطباق شرکت با کلیه الزامات قانونی و حرفه ای در زمینه حسابداری و مالی و استاندارهای حسابداری – انجام بایگانی امورمالی – بررسی و تهیه صورت تطبیق با طرف حسابهای شرکت -کنترل مانده حسابهای دفاتر شرکت
 • همکاری در تهیه بودجه سالانه و ارائه گزارشات ماهانه
 • صدور سند طبق فرایندهای مالی و منطبق با آیین نامه های مصوب
 • همکاری در انبارگردانی و اموال گردانی در پایان دوره های مالی
 • تهیه گزارشات مدیریتی و همکاری با حسابرسان داخلی و خارجی
 • همکاری در تهیه گزارشات ماهانه و تهیه صورت های مالی ماهانه و دوره ای
الزامات
 • تسلط نسبی به مفاهیم بانکی ، ارزی و واردات و صادرات و اعتبارات
 • مسلط بر استانداردهای حسابداری بین المللی IFRS ، حسابداری و حسابرسی 
 • تسلط نسبی به قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی و بورس و قانون تجارت
 • دارای مهارت های ارتباطی قوی ، صادق و سخت کوش – مهارت های تفکر خلاق و انتقادی
 • تسلط کامل به  نرم افزارهای حسابداری نمادایران و راهکاران و همکاران سیستم
 • تسلط کامل به  MS Office ، Outlook  و به ویژه اکسل
 • 12- کارشناس مالی بازرگانی خارجی (خانم /آقا)
 • کارشناسی ارشد / کارشناسی حسابداری ، مدیریت مالی
 • حداقل 3 سال سابقه کاری در شرکت های معتبر (قابل استعلام و تایید)
 • ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه از 8 تا 17 و پنچشنبه ها از 8 صبح تا 13
 • محدوده سنی ایده آل : 25 – 35

12- کارشناس مالی بازرگانی خارجی (خانم /آقا)

توانایی ها
 • صدور اسناد حسابداری بازرگانی خارجی و کنترل گردش حسابها – کنترل و اطمینان از انطباق شرکت با کلیه الزامات قانونی و حرفه ای در زمینه حسابداری و مالی و استاندارهای حسابداری – انجام بایگانی امورمالی –تهیه صورت تطبیق با طرف حسابهای خارجی و رفع مغایرت
 • صدور سند طبق فرایندهای مالی و منطبق با آیین نامه های مصوب
 • همکاری در انبارگردانی و اموال گردانی در پایان دوره های مالی
 • تهیه گزارشات مدیریتی و همکاری با حسابرسان داخلی و خارجی
 • همکاری در تهیه گزارشات ماهانه و تهیه صورت های مالی ماهانه و دوره ای
الزامات
 • تسلط نسبی به مفاهیم بانکی ، ارزی و واردات و صادرات و اعتبارات
 • مسلط بر استانداردهای حسابداری بین المللی IFRS ، حسابداری و حسابرسی 
 • تسلط نسبی به قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی و بورس و قانون تجارت
 • دارای مهارت های ارتباطی قوی ، صادق و سخت کوش – مهارت های تفکر خلاق و انتقادی
 • تسلط کامل به  نرم افزارهای حسابداری نمادایران و راهکاران و همکاران سیستم
 • تسلط کامل به  MS Office ، Outlook  و به ویژه اکسل

استفاده از مطالب مکرر بلاگ تنها با ذکر منبع و لینک مستقیم به مطلب مجاز می‌باشد و در غیر این صورت پیگرد قانونی خواهد داشت.

به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *