تزریق فوم یخچالی پلی اورتان مشکلات موجود و نحوه‌ی حل آن‌ها

تزریق فوم یخچالی پلی اورتان

تزریق فوم یخچالی پلی اورتان مشکلات موجود و نحوه‌ی حل آن‌ها

فوم یخچالی پلی اورتان

هدایت حرارتی پایین و ساختار خود نگهدارنده، فوم‌های پلیمری را به متداول ترین مواد عایق مورد استفاده در صنعت تبرید تبدیل کرده است.

ساخت محفظه و یا کابینت برای یخچال‌های خانگی یا تجاری با استفاده از قالب گیری تزریقی فوم یخچالی پلی اورتان، یک فرایند صنعتی بسیار پیچیده است که در طول زمان نیز به صورت موقت پیشرفت‌هایی صورت گرفته است. برای کاهش هزینه‌های نمونه‌های اولیه و کاهش زمان تحویل، آزمایشات بسیار گران قیمت باید با آزمایش ها و ابزارهایی مقرون به صرفه جایگزین شود.

تولید فوم یخچالی پلی اورتان از چندین مرحله تشکیل شده است:

مرحله‌ی اول با اختلاط ایزوسیانات همراه با پلی یول گازدار در میکس هد انجام میگردد. مرحله اول بعد از اتمام تزریق، آغاز مرحله کرم شدن فوم میباشد و بعد از آن مرحله ژل شدن با واکنش های پلیمریزاسیون آغاز می‌شود، که کرم را به ژلی تبدیل می‌کند که در مرحله آخر رشد و چسبندگی فوم تمام میشود و در این مرحله فوم قالب مورد نظر را احاطه کرده است.

در ساختار فوم نهایی گازی که عامل پوف زا بوده در بین سلول های پلیمیری حبس میشود که عامل عایق برودتی بودن فوم است. مطالعات متعدد نشان داده‌اند که حالت نهایی فوم به دما و ترکیب مخلوط اولیه بستگی دارد و این اجازه می‌دهد تا خصوصیات فوم یخچالی پلی اورتان متناسب با سفارش تنظیم شود.

حال که با نحوه‌ی تولید فوم یخچالی پلی اورتان آشنا شدیم در ادامه مقاله با مشکلات و راه حل های تزریق بیشتر آشنا خواهیم شد.

مشکلات تزریق فوم یخچالی پلی اورتان و راه حل مناسب برای رفع آن‌ها

  • کنترل کننده‌ی فشار به طور خودکار نوسان می‌کند
عللراه حل‌ها
محلول فوم دارای دمای پایین و ویسکوزیته بالا است.درجه حرارت محلول را افزایش دهید یا با سرعت کم شروع کنید و سپس به تدریج سرعت را افزایش دهید
خط برگشت مسدود شده استخاک، آلودگی و هرنوع ناخالصی‌ها را در خط برگشت حذف کنید
فشار واقعی کمتر از فشار تعیین شده استفشار سر میکسر مهم است که با توجه به اتلاف فشار داخل لوله باید فشار تعیین شده رو تعیین کرد
  • جریان ناپایدار است و مواد اصلی حاوی حباب‌های کوچکی است که نمی‌تواند به جریان و فشار مشخص شده (یا ناپایدار) برسند
عللراه حل‌ها
خط خوراک نشت می‌کند و محلول اصلی حاوی حباب‌های کوچک استلوله‌های ورودی و خروجی را محکم و بررسی کنید تا آب بندی شوند
دهانه پمپ سفت نشده است یا فاصله ی بین قسمت انتهایی شفت و دهانه تزریق و پیستون بسیار زیاد استفاصله بین پایه پمپ و بدنه پمپ را تنظیم کنید، مانند: روکش جلو و عقب و بالشتک بدنه پمپ
خطوط لوله ورودی و خروجی مسدود شده استلوله‌های ورودی و تخلیه را تمیز و رفع انسداد کنید
پمپ بسیار قطع میشودپمپ جدید جایگزین کنید – نشتی هوای لوله برگشت بررسی شود
مشکلات تزریق فوم یخچالی
  • دمای مواد بسیار بالا بوده زمانی که پمپ در حال فعالیت است.
عللراه حل‌ها
شیر خط خوراک باز نیستشیر خط خوراک را باز کنید
مخزن مواد حاوی ناخالصی استمواد اولیه فیلتراسیون شود
قطر خروجی مواد بسیار باریک استقطر خروجی مواد تنظیم شود
  • هنگام راه اندازی هنگام روشن بودن دستگاه، مواد تزریق نمیشود
عللراه حل‌ها
هوا فشرده وجود ندارد یا فشار تزریق پایین استفشار هوا به 4-6.5 کیلوگرم در سانتی متر مربع تنظیم گردد
شیر برقی بررسی شود یا شیر برقی خراب استمنبع تغذیه را وصل کرده و در صورت خرابی شیر برقی را جایگزین کنید.
کمبود روغن در سیلندر، باعث اصطکاک بیش از حد بین پیستون و سیلندر می‌شودروغن کاری مجدد سیلندر
مسدود شدن پیستون توسط رسوبات موادرسوب زدایی انجام شود و دوباره مواد تزریق شود
  • قطعه رله تزریق ضعیف یا از خراب شده است
عللراه حل ها
قطعه ترمینال به درستی جایگذاری نشده استقطعه ترمینال را محکم کنید
قطعات داخلی آسیب دیدهاندبا یک رله جدید جایگزین کنید
خرابی تایمر مجددعیب یابی تایمر
  • زمان ژل شدن مواد اولیه بسیار سریع است، ژاکت میکسر (محفظه میکسر) بیش از حد گرم می‌شود (به جز فرمول) و مخلوط کردن ناهموار (ناهمگون) است
عللراه حل ها
محفظه میکسر یا همزن دارای ماده جامد بیش از حد استسطح لوله میکسر و محفظه تمیز شود
موقعیت نصب همزن و سطح داخلی مخزن نادرست استموقعیت محفظه میکسر مخلوط کن را تنظیم کنید
موتور عقب (موتور مکعوس چرخش دارد)موتور را تعمیر کنید
عدم تعادل جریان برگشتی و فشار تزریقفشار مواد اولیه را تنظیم کنید تا متعادل شود
تسمه موتور میلغزد، یا بواسطه رسوب مواد روی تسمه به صورت درست عمل نمیکندتسمه موتور را محکم کرده یا تسمه را با یک کمربند جدید تعویض کنید – تسمه موتور را تمیز کرده
تزریق فوم یخچالی پلی اورتان
  • فشار نامتعادل جریان برگشتی مایع خام با فشار تزریق
عللراه حل ها
خط لوله (مخزن) مسدود شده استناخالصی های لوله مخزن مواد اولیه تمیز گردد تا بدون مانع وارد دستگاه تزریق شوند
منفذ تخلیه مسدود شده استمواد جامد را از منفذ تخلیه پاک کنید
قطر منفذ تخلیه بسیار بزرگ یا خیلی کوچک استقطر منفذ تخلیه را تنظیم کنید تا فشار متعادل شود
تغییر وضیعت قطعه پیستونپیستون را در موقعیت مناسب تنظیم کنید
  • نسبت ناپایدار مخزن مواد اولیه
عللراه حل ها
سرعت موتور تظیم کننده خروجی مواد ناپایدار استموتور تنظیم کننده سرعت بررسی شود
خط لوله مسدود شده استلوله مایع اصلی را رسوب زدایی کنید

گردآوری و ترجمه: واحد تولید محتوای گروه صنعتی مکرر

منابع:

به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *