واحد تحقیقات کاربردی نانو پایه


واحد تحقیقات کاربردی نانوپایه در سال 1398 با توان جمعی از متخصصین حرفه ایی و پویا در حوزه های شیمی، نانو مهندسی، مواد و انرژی با هدف اقتصاد مقاومتی راه اندازی شده است. این واحد به منظور ارتقاء کیفیت پروژه های تحقیقاتی خود، همکاری موثری با مراکز دانشگاهی و پژوهشی داخلی و خارجی با رویکرد "مدیریت دانش و فناوری های نو" برقرار نموده است.
واحد تحقیقات کاربردی نانوپایه در نظر دارد با تمرکز بر نخبه پروری و بهره گیری از توانمندی های جوانان متخصص کشور ارتباط موثری بین دو حوزه ی اصلی: تولید دانش فنی و تجاری سازی صنعتی با تشخیص بازار مصرف برقرار نموده و در راستای توسعه دانش محور محصولات فعلی و هم چنین محصولات منحصر به فرد جدید گامی رقابتی بردارد. این واحد ماموریت دارد تا با حفظ یکپارچگی فعالیت های تحقیقاتی در راستای رفع تقاضای صنایع داخلی وخارجی، خودکفایی در تولید، ارزآوری، توسعه بازار کسب و کار، کاهش مصرف انرژی، رفاه بیشتر، ارتقاء کیفیت و سلامت جامعه موازی با تولید ثروت و ایجاد اشتغال مولد گام بردارد. واحد تحقیقات کاربردی محصولات نانوپایه امیدوار است در سایه تأییدات الهی، در این عرصه خطیر در خدمت به جامعه صنعتی و علمی و اعتلای میهن عزیز حضوری قدرتمند و موثر داشته باشد.