نام گروه محصول: رزین سیلیکونی

رزین سیلیکونی

کاربرد در صنایع: رنگ /

این محصول با ایجاد مقاومت حرارتی در رنگ، میتواند باعث افزایش مقاومت رنگ در برابر حرارت تا دمای 650 ̊C شود.