برای مشاهده عکس های هر آلبوم روی آن کلیک نمایید

رونمایی از خط جدید محصولات دانش بنیان هولدینگ مواد مهندسی مکرر
مراسم پایان سال 1402 و اختتامیه کایزن
جایزه ملی کیفیت 1402
مراسم پایان سال 1401
همایش نظام حاکمیت شرکتی 1401
تقدیر از پژوهشگر برتر استان قزوین 1401
سمینار آب‌بندی گودهای ساختمانی با راهکارهای ژئوسینتتیک
صادرکننده برتر سال 1400
تقدیر از مدیران جهادی
مراسم پایان سال 1400
همایش صد شرکت برتر ایران
واحد صنعتی نمونه
صادرکننده برتر سال 1399
تقدیر از کارآفرین برتر ملی سال 1398
تقدیر از کارآفرین برتر استان قزوین
تقدیر از صادرکننده برتر سال 1398
تقدیر از صادرکننده برتر استان قزوین در سال 1397