برای مشاهده عکس های هر آلبوم روی آن کلیک نمایید

تقدیر از صادرکننده برتر استان قزوین در سال 1397
تقدیر از صادرکننده برتر سال 1398
تقدیر از کارآفرین برتر استان قزوین
تقدیر از کارآفرین برتر ملی سال 1398
صادرکننده برتر سال 1399
واحد صنعتی نمونه
همایش صد شرکت برتر ایران
مراسم پایان سال 1400
تقدیر از مدیران جهادی
صادرکننده برتر سال 1400
کارآفرین برتر استان قزوین
سمینار آب‌بندی گودهای ساختمانی با راهکارهای ژئوسینتتیک