نام گروه محصول: حلال

بوتیل گلیکول

کاربرد در صنایع: رنگ / چاپ / بسته بندی /

حلال الکلی در ساخت تینرها و همچنین رنگهای صنعتی و صنایع چاپ و بسته بندی مورد استفاده قرار میگیرد


مقالات مرتبط با این محصول