نام گروه محصول: مونومر

اکریلیک اسید

کاربرد در صنایع: رزین / چسب /

مورد استفاده در ساخت اکریلیک های پایه حلالی