نام گروه محصول: مونومر

اتیل هگزیل اکریلات

کاربرد در صنایع: رزین / چسب /

مورد استفاده در ساخت رزین های اکریلیک های پایه حلالی


مقالات مرتبط با این محصول