نام گروه محصول: ادتیو

ADIMOK-HT
رقیق کننده اپوکسی

کاربرد در صنایع: کفپوش / ساختمان / چسب / پوشش /

رقیق کننده اپوکسی مایعی با ویسکوزیته کم می باشد که برای کاهش ویسکوزیته رزین اپوکسی مورد استفاده قرار می گیرد. بعضی از این رقیق کننده ها باعث بهبود انعطاف پذیری رزین نیز می گردند. اکثر رقیق کننده های اپوکسی با داشتن یک یا دو گروه اپوکسید به حدی فعال هستند که در واکنش رزین با هاردنر شرکت می کنند.

کاربرد:
• کفپوش های اپوکسی
• پرایمرهای چوب، سنگ و ساختمانی
• چسب های صنعتی
• پوشش های سنگ و ساختمان


مقالات مرتبط با این محصول