APM 701

کاربرد در صنایع: رنگ / چاپ / کفپوش /

"پیگمنت های فلزی و یا آلومینیومی به علت ظاهر و کاربردهای ویژه آنها در صنایع رنگ، پوشش و پلاستیک مورد مصرف قرار می گیرند. نوع این ذرات به صورت پولک یا پرکه هایی است که بر خلاف سایر پیگمنت ها این ذرات کروی است و قطر ذرات از پیگمنت های آلی رنگی بیشتر می باشد، به صورتی که اندازه ذرات در پیگمنت های رنگی در محدوده طول موج مرئی می باشد و در پرکه ها معمولا بین 5 تا 45 میکرومتر می باشد. همین خاصیت در این ذرات موجب انعکس نور بالا و کدورت بالا گردیده است. پیگمنت های غیر ورقه ای Non Leafing در این نوع پیگمنت ها با تغییر نوع روان کننده به روان کننده های اولئیک سطح قطبی ذرات بیشتر می شود، خاصیت تر شوندگی آن بالاتر می رود در نتیجه این ذرات دیگر بر روی سطح قرار نمیگیرد و به طور پراکنده در کل بستر توزیع میگردد. در این نوع پیگمنت ها پوشش بالاتری بدست می آید و در پوشش های پایه، پوشش های اتوموبیل و پوشش های که خاصت ضربه پذیریی بالایی میخواهند از آن استفاده می کنند."