نام گروه محصول: ژئوسینتتیک

ژئوگرید

کاربرد در صنایع: ساختمان /

1- ژئوگریدهای مسلح کننده آسفالت
2- ژئوگریدهای تثبیت بستر

ژئوگرید ها نوعی از ورقهای ژئوسینتتکی می باشند که از جنس پلی ا ستر و پلی اتیلن و یا ترکیبی از این مواد و یا سایر مواد مشابه بوده و در ضخامت و ابعاد مختلف به صورت ورقه های مشبک تولید می شوند. این ورقها به دلیل مقاومت کششی بالا و قفل شدگی قابل توجه با خاک و آسفالت، تقویت کننده های مناسبی می باشند.

1- ژئوگریدهای مسلح کننده آسفالت:
با توجه به اینکه مقاومت کششی آسفالت به طور قابل توجهی از مقاومت فشاری آن در دماهای مختلف کمتر است و همین امر باعث خرابیهای عمده می گردد، مسلح سازی آسفالت به وسیله ژئوگرید با ساختار شبکه ای و اندود قیری، باعث بهبود خواص کششی می شود.

ویژگی ها و مزایای استفاده از ژئوگریدهای مسلح کننده آسفالت:
- جلوگیری از ترکهای انعکاسی
- چسبندگی خوب به آسفالت به واسطه بافت سوزن خورده و قیراندود
- ممانعت از پیشرفت ترک در سطح جاده از آسفالت قدیم به آسفالت جدید
- کاهش تغییر شکلهای دراز مدت (خزش)
- سهولت در نصب
- حداقل شیاری شدن آسفالت در تغییر شکل های زیاد
- بهبود رفتار سیکلی که باعث به وجود آمدن خستگی می شود
- یکپارچه نگه داشتن قطعات ترک خورده
- مقاومت در درجه حرارت های بالا
- افزایش عمر آسفالت و کاهش هزینه های نگهداری
- کاهش ضخامت روکش آسفالتی
- توزیع خوب و یکنواخت بارهای وارده بر سطح گسترده به واسطه ساختار شبکه ای خود
- نیاز به قیر کمتر در تک کت روسازی راه (حداکثر 5/0 لیتر بر متر مربع)

موارد کاربرد ژئوگریدهای مسلح کننده آسفالت:
- تسلیح آسفالت بزرگراه ها، جاده های شهری و بین شهری
- تسلیح باند اصلی و فرعی فرودگاهها
- تسلیح روکش های آسفالت در پل های فلزی و بتنی
- تسلیح آسفالت عرشه اسکله ها و بنادر
- استفاده شده در آسفالت های دچار خردگی و بازیافتی

2- ژئوگریدهای تثبیت بستر
همانطور که بتن در مقابل مقاومت کششی ضعیف است و برای جبران آن از فولاد استفاده می گردد، در خاک نیز میتوان برای جبران ضعف خاک در مقابل نیروهای کششی از گریدها استفاده نمود. گریدهای تثبیت بستر به دو دسته تک محوری (Uniaxial) و دو محوری (Biaxial) تقسیم می شوند.
گرید های تک محوری برای تقویت خاک در جهت افقی و یا عمودی کاربرد دارند و گریدهای دو محوری در دو جهت تقویت را انجام می دهند.

ویژگی ها و مزایای استفاده از ژئوگریدهای تثبیت بستر:
3- تقویت زیرسازی خاکهای نرم و مهار تغییر شکل زمین در حین تغییرات ناگهانی
4- بافت سه بعدی آن مقاومت کششی و برشی خاک را بالا می برد.
5- در جاده ها با بارهای محوری پیوسته، قفل شدگی دانه های خاک با ژئوگرید موجب افزایش استحکام می شود.
6- در ترکیب با ژئوتکستایل، باعث عدم مخلوط شدن خاکها با دانه بندی های متفاوت در روسازی راه شده و خصوصیات دانه بندی را ثابت نگه می دارد.
7- تثبیت و پایداری شیبها و جلوگیری از فرسایش خاک
8- سهولت در نصب و صرفه جویی در زمان و کاهش هزینه های نگهداری
9- انعطاف پذیری بالا حتی در هوای سرد
10- وزن سبک
11- در ترکیب با نماسازی های بتنی موجب عدم نیاز به شمع و دیوار حائل بتنی می شود.
12- مقاومت بالا در محیط شیمیایی
13- کم کردن حجم عملیات خاکی در راهسازی
14- رفتار بلند مدت عالی به علت خزش پائین
15- اندود روی گرید، مقاومت آنرا در مقابل صدمات مکانیکی و اشعه فرابنفش خورشید بالا می برد.

موارد کاربرد ژئوگریدهای تثبیت بستر:
- تسلیح خاک در راه آهن
- تسلیح خاک در روسازی راهها
- به عنوان سیستم منعطف در دیوار خاک مسلح
- دیوارهای محدود کننده کوله های خاکی باربر و یا غیر باربر پل ها
- مسلح سازی خاک برای نماسازی انواع سیستم های بتنی
- دیوار حائل در انواع ترانشه ها
- دیوارهای ساحلی
- دیوار رمپها در تقاطع های غیر همسطح
- تسلیح شیب ها و ایجاد پوشش گیاهی در شیب های تند
- حفاظت سطوح شیبدار کانالها