نام گروه محصول: رزین مایع

رزین آلکید شورت

کاربرد در صنایع: رنگ /

رزین های آلکیدی شورت اویل جهت رنگهای نیتروسلولوزی ، هوا خشک ، سریع خشک و کوره ای مورد استفاده قرار می گیرند.


مقالات مرتبط با این محصول