نام گروه محصول: رزین مایع

رزین آلکید مدیوم

کاربرد در صنایع: رنگ / خودرو /

رزین های آلکیدی مدیوم اویل جهت رنگهای هوا خشک وتعمیراتی خودرویی مورد استفاده قرار می گیرند.


مقالات مرتبط با این محصول