نام گروه محصول: ادتیو

Anti- UV
ضد اشعه یو وی

کاربرد در صنایع: رنگ /

رنگ هایی که در سطوح بیرونی استفاده می شوند، به مرور زمان دچار زرد گرایی شده و کیفیت اصلی خود را از دست می دهند. این ادتیو ها مقاومت رنگ در برابر اشعه خورشید را بیشتر می کنند.


مقالات مرتبط با این محصول