پرایمر اپوکسی CO-240

کاربرد در صنایع:

پوشش اپوكسیCO-240 + هاردنر اپوكسی پرایمرزینک ریچ
پوشش اپوكسی CO-240 و هاردنر اپوكسی پرایمرزینک ریچ از سری محصولات شركت مواد مهندسی مكرر بوده كه بر پايه رزين اپوكسی Zinc Rich و هاردنر پلی آميد توليد مي‌گردد. اين پرايمر به وجود آورنده يك لايه فيلم به منظور حفاظت كاتديك سطوح فلزي در واحدهاي صنعتي و سازه های فلزی مختلف می باشد. با اعمال ديگر انواع اپوكسی بر روي اين لايه، مي توان به پوششی با مقاومت شيميايی و مكانيكی مناسب بر روي سطح فلزی دست يافت.

موارد مصرف

به عنوان پرایمر سطوح فلزی جهت پوشاندن آنها به وسیله تركیبات اپوكسی های متناسب با كاربری برای مقاومت های درخواستی
فیلم محافظ سطوح فلزی به منظور اعمال حفاظت كاتدیك
مقاومت فوق العاده درمقابل آب، هوا و سایش با حداكثر عملكرد روی سازه های فلزی لوله ها و سطوح خارجی و داخلی مخازن و منابع.
پرایمر سطوح تانك های نگهداری روغن و آسیاب های كاغذ، كارخانجات برق، تصفیه پساب و …
لایه اول پوشش اسكله ها و بنادر و سطوح شناور در دریا و تاسیسات وابسته

تذكر : این محصول به تنهایی مناسب برای تماس با اسید و بازها نبوده و برای حصول سطوح مقاوم بایستی از دیگر پوشش های تولیدی شركت مواد مهندسی مكرر به شرح كاتولوگ محصولات تولیدی به عنوان پوشش نهایی استفاده نمود.