درزبند اپوکسی CO-211

کاربرد در صنایع:

شرکت مواد مهندسی مکرر، پوشش CO-211 که از محلول سیلیکات پتاسیم و پودر ضداسید بر پایه سیلیکا می باشد، تولید و عرضه می نماید. در ساختار این پوشش از نوعی عامل شیمیایی استفاده گردیده که پس از ترکیب دو جزء پودر و محلول، واکنش شیمیایی مناسبی صورت پذیرفته و محصولی با خصوصیات شیمیایی و مکانیکی مناسب حاصل می‌گردد. یادآور می‌شود که در گذشته این محصول با نام ملات ضداسید PSC عرضه‌می‌گردید.

ویژگی ها:
- این محص.ل دارای چسبندگی مناسب به سطوح فلزی و بتونی است.
- برجستگی منحصر به فرد این پوشش، عدم حل شدن آن در آب بوده که بسیاری از ملات های ضد اسید بر پایه سیلیکات پتاسیم دارای این خصوصیت نمی‌باشند.

کاربردها:
- ملات ضداسید برای نصب کاشی ها و آجرهای ضداسید در سطوح مختلف و همچنین مخازن شیمیایی
- بندکشی آجرها و کاشی های ضداسید در کلیه سطوح شیمیایی بجز سطوحی که در مجاورت مواد قلیایی هستند.
- پوشش مخازن و حوضچه‌های اسید
- پوشش مخازن الکترولیز که مقاومت شیمیایی و حرارتی تواماً مورد نیازمی‌باشد.
- پوشش سطوح شیمیایی که در مجاورت محیط های آزاد و باز‌هستند.
- پوشش سطوح شیمیایی که دارای درجه حرارت های بسیار بالا (تا 800 درجه سانتیگراد) می‌باشند.


مقالات مرتبط با این محصول