درزبند اپوکسی CO-233

کاربرد در صنایع:

پوشش CO-233 از سری محصولات شرکت مواد مهندسی مکرر بوده که بر پایه اپوکسی ونیل استر تغییر شکل یافته (Vinyl ester Modified Epoxy Resin)، پودر ترکیبی مخصوص (Special mix powder)، هاردنـــــر متیل اتیل کتون پروکساید (MEKP) و شتاب‌دهنده محلول کبالت (Cobalt Solution) بصورت چهارجزیی تولید و عرضه می شود.

ویژگی ها:
خصوصیات برجسته شیمیایی و حرارتی این محصول، امکان بکارگیری آن در محیط هایی که مقاومت شیمیایی و حرارتی را توأماً نیازمند می باشد، فراهم می کند.

کاربردها:
- پوشش کلیه سطوحی که در مجاورت مواد شیمیایی مانند اسیدها و قلیاها قرار دارند.
- پوشش ضد اسید برای پر نمودن درزهای بین کاشی های ضد اسید در واحدهای شیمیایی
- پوشش ضد اسید برای اجرای کفپوش های مقاوم در مقابل مواد شیمیایی در سطوح مختلف


مقالات مرتبط با این محصول