ملات ضد اسید CO-232

کاربرد در صنایع:

ملات‌ ضد اسید CO-232 بر پایه‌ رزین ونیل‌ استر تغییر شکل ‌یافته (Vinyl ester Modified Resin)، و پودر ترکیبی ‌مخصوص (Special mix powder)، هاردنـــــر متیل ‌اتیل ‌کتون پروکساید (MEKP) و شتابدهنده محلول کبالت (Cobalt Solution) بصورت چهارجزیی تهیه می‌شود.

ویژگی‌ها:
خصوصیات برجسته شیمیایی و حرارتی این محصول، امکان بکارگیری آن در محیط هایی که مقاومت شیمیایی و حرارتی را توأماً نیازمند می باشد، فراهم می کند.

کاربردها:
- پوشش کلیه سطوحی که در مجاورت مواد شیمیایی مانند اسیدها و قلیاها قرار دارند.
- ملات ضد اسید برای نصب کاشی ضد اسید در واحدهای شیمیایی
- ملات ضد اسید برای اجرای گروت های مقاوم در مقابل مواد شیمیایی در سطوح مختلف

شرکت مواد مهندسی مکرر، این محصول را با بهترین کیفیت تولید و عرضه می نماید.


مقالات مرتبط با این محصول