نام گروه محصول: هاردنر اپوکسی

هاردنر اپوکسی پلی آمید

کاربرد در صنایع: رنگ / نفت و گاز /

جهت کیور کردن رنگها و پوششهای اپوکسی و همچنین زینک ریچ مورد استفاده قرار میگیرند


مقالات مرتبط با این محصول