هاردنر کفپوش و پوشش اپوکسی HA-86

کاربرد در صنایع: خودرو / شیمیایی / غذایی / بسته بندی / نفت و گاز / نظامی / سلامت / برودتی /

هاردنر HA-86 یک هاردنر سیکلو آلیفاتیک اصلاح شده است .
به دلیل پایین بودن ویسکوزیته اين هاردنر، سبب روانی و آسانی کار و تسهیل در خروج حباب ها می گردد . این هاردنر معادل EPIKURE F-206 ساخته شده و دارای خواص فیزیکی ( ویسکوزیته، دانسیته، رنگ ) ، سرعت پخت ، كيفيت سطح اجرا شده ، خواص مکانیکی (کششی و فشاری) و مقاومت شیمیایی ( اسید، باز و حلال ) کاملا یکسان با هاردنر F-206 است .

موارد مصرف
این هاردنر مخصوص کفپوش و پوشش های اپوکسی بوده و معادل هاردنر EPIKURE F-206 می باشد .