پرایمر اپوکسی FL-109

کاربرد در صنایع:

پرایمر اپوکسیFL-109 + هاردنر اپوکسی HA-19
پرایمر اپوکسی FL-109 و هاردنر اپوکسی HA-19 از سری محصولات شرکت مواد مهندسی مکرر بوده که بر پایه رزین اپوکسی بیسفنول (Epoxy Bisphenol A) و هاردنر آروماتیکی تغییر شکل‌ یافته (Modified Aromatic Hardener) تولید و ارائه می‌گردد. در ساختار این محصول از یکسری حلال های ترکیبی مخصوص بهمراه عوامل شیمیایی آلی (Organic Chemical Agent) استفاده گردیده که خاصیت نفوذپذیری و هدایت الکتریسیته ساکن را در پرایمر تواماً افزایش داده و سطح مطلوبی برای اجرای روکشهای آنتی‌استاتیک برروی آن فراهم می‌سازد. پرایمر اپوکسی FL-109 دارای خواص الاستیکی مناسبی بوده و این خصوصیت موجب می‌گردد که براثر تنش های وارده از بستر خود دچار ترک و شکستگی نگردیده و از سطح مذکور جدا نگردد

موارد مصرف

بعنوان پرایمر اپوکسی آنتی‌استاتیک جهت اجرای لایه میانی در روکش های آنتی‌استاتیک.
جهت اتصال نوارها و شبکه مسی در روکش های آنتی‌استاتیک.
بعنوان پرایمر اپوکسی آنتی‌استاتیک در پوشش های آنتی‌استاتیک.