پرایمر اپوکسی FL-109

کاربرد در صنایع:

پرایمر اپوکسی FL-109 و هاردنر اپوکسی HA-19 از سری محصولات شرکت مواد مهندسی مکرر بوده که بر پایه رزین اپوکسی بیسفنول (Epoxy Bisphenol A) و هاردنر آروماتیکی تغییر شکل‌ یافته (Modified Aromatic Hardener) تولید و ارائه می‌شود.

ویژگی ها:
- در ساختار این محصول از یکسری حلال های ترکیبی مخصوص به همراه عوامل شیمیایی آلی (Organic Chemical Agent) استفاده می شود که خاصیت نفوذپذیری و هدایت الکتریسیته ساکن در این پرایمر افزایش داده و سطح مطلوبی برای اجرای روکش های آنتی‌استاتیک برروی آن فراهم می‌سازد.
- پرایمر اپوکسی FL-109 دارای خواص الاستیکی مناسبی بوده و این خصوصیت موجب می‌گردد که براثر تنش های وارده از بستر خود دچار ترک و شکستگی نشده و از سطح مذکور جدا نگردد

کاربردها:
- پرایمر اپوکسی آنتی‌استاتیک جهت اجرای لایه میانی در روکش های آنتی‌استاتیک
- جهت اتصال نوارها و شبکه مسی در روکش های آنتی‌استاتیک
- پرایمر اپوکسی آنتی‌استاتیک در پوشش های آنتی‌استاتیک


مقالات مرتبط با این محصول