هاردنر کفپوش و پوشش اپوکسی HA-114

کاربرد در صنایع:

اپوکسی ها شامل دو جزء می باشند: رزین و هاردنر. محصولات اپوکسی بدلیل خواص شیمیائی خاص خود کاربردهای فراوانی در زمینه های مختلف از جمله کفپوشهای صنعتی و بیمارستانی و بهداشتی ، عایق الکتریکی بدلیل مقاومت گرمائی و مقاومت شیمائی، انواع پوشش اپوکسی و رنگ اپوکسی، قالب ها و بسیاری دیگر از موارد قابل استفاده میباشند.
شرکت مواد مهندسی مکرر ارائه دهنده انواع هاردنر اپوکسی از خانواده های : پلی آمین – پلی آمید – انیدرید – سیکلو آلیفاتیک آمین – آروماتیک آمین و هاردنرهای مورد نیاز تولید کنندکان و شرکتهای رنگ سازی و کفپوش های صنعتی