رزین و هاردنر تخصصی اپوکسی جهت کامپوزیت
ML-528 + HA-68

کاربرد در صنایع: قالب و قطعه سازی / کامپوزیت /


مقالات مرتبط با این محصول